Pozvánka na výstavu fotografií
Pozvánka na výstavu fotografií


... z vernisáže.
Foto z vernisáže.
... z vernisáže.
Foto z vernisáže.
 
 
... z vernisáže.
Foto z vernisáže.
Video z vernisáže.
 
Pozvánka na výstavu fotografií
      „Výstavu jsem nazval stroze a věcně ‚U horských potoků‘. Ale zjevně se nejedná o dokumentární fotografie. Takže nejsou určeny pro jakési zeměpisce a turisty, kteří si jen odčárkují, kde všude už byli. Nejsou určeny ani pro ctitele prvoplánové krásy. Ale spíše pro duše všímavé a vnímavé, které jsou schopny při rozjímání vycítit, že kreace horské vody jsou až analogovou kopií života každého z nás. Horský potok je skutečně jako život. Stále pádí kupředu. Posléze se jakoby v zamyšlení zklidní, dokonce je lemován krásou květů, či půvabných růžic kapradí, nebo barvami spadaného listí. Ale občas se mu ve vodopádech a splavech jeho života ztrácí pevná půda pod nohama… Již jen krátký pobyt u horského potoka osvěží a dodá tolik potřebnou energii. A tato znovunabytá duševní energie je zároveň zkrocena v nostalgickou rozumnost – uvědoměním si plynutí času.“


Návštěvníky vernisáže provedl úvodním slovem Mgr. Roman Gogolka.
Návštěvníky vernisáže provedl úvodním slovem Mgr. Roman Gogolka.
O hudební zpestření se postarala skupina Umprum - Lumír Bojko, Jakub a Martin Hargašovi (záběr z vernisáže).
O hudební zpestření se postarala skupina Umprum - Lumír Bojko, Jakub a Martin Hargašovi (záběr z vernisáže).
 
 
Autor poskytuje rozhovor pro TV reportáž.
Autor poskytuje rozhovor pro TV reportáž.
... z vernisáže.
... z vernisáže.
 

Autorovu fotografickou práci poutavě přiblížil Roman Gogolka.
Autorovu fotografickou práci poutavě přiblížil Roman Gogolka.
Romantický obrazový vjem dokreslili hudebním vystoupením autorovi synové Jakub (housle), Martin (kytara) a Lumír Bojko (kytara).
Romantický obrazový vjem dokreslili hudebním vystoupením autorovi synové Jakub (housle), Martin (kytara) a Lumír Bojko (kytara).
 
 
Část návštěvníků vernisáže.
Část návštěvníků vernisáže.
Autor se svými syny - mimo jiné prvními posuzovateli a kritiky každé nové fotografie.
Autor se svými syny - mimo jiné prvními posuzovateli a kritiky každé nové fotografie.
 
Oficiální stránka Milana Hargaše      |      www.hargas.cz      |      Milan Hargaš © 2007 - 2024