Věk: Ročník 1956.
Bydliště: Třinec.
Fotografické vzdělání: Autodidaktik.
Používaná fototechnika: Od roku 2016 fotografuji výhradně digitální zrcadlovkou se snímacím čipem velikosti full - frame. Předtím jsem používal analogovou zrcadlovku + profesionální diapozitivní filmy Fujichrome Provia a Velvia.
Prezentace: V časopisech výtvarné fotografie a v časopisech s horskou tématikou, ve fotografických publikacích, na společných i autorských výstavách, v soukromých prostorech bytů, kanceláří apod., na diashow.
Proč je námětem mých fotografií příroda? Jednoduše proto, že k ní mám již od mala až emotivní vztah. Příroda je již sama o sobě uměleckým dílem. Jak to vyjádřil Thomas Browne: „Příroda je uměním Boha.“ Nebo Michelangelo: „Umělec je důvěrníkem přírody.“ V přírodě jsou všechny mechanismy promyšlené a přitom esteticky propracované. Myšlení a tvořivost jsou viditelné ve všem, od nepatrného atomu, až po gigantický vesmír. V učebnici přírody je vlastně řečeno, že „věčná moc a božství Tvůrce jsou patrné z učiněných věcí“, jak si povšimnul a zapsal Pavel z Tarzu v dopise Římanům kapitole 1. verši 20. Proto každý jen trochu vnímavý člověk cítí před přírodními díly a divy až zbožnou úctu, bázeň a obdiv. Když já takto až zamilovaně lnu k přírodě, snažím se jako kreslíř světlem ztvárnit přírodní náměty výrazně výtvarným způsobem. Pak mohou moje snímky svou obrazovou jednoduchostí, čitelností, zajímavou kompozicí, příjemnou barevnou skladbou a někdy i posunem od reality ke kreativitě až abstrakci přinášet navíc i hluboký citový prožitek, který pozvedá ducha a obohacuje život. Snad proto získaly mnohé z těchto fotografií ocenění v celostátních soutěžích výtvarné fotografie.
Oblíbená kniha: Bible - odpovídá na základní otázky: „Odkud jsme se vzali, proč tady jsme, kam spějeme?“ A v každodenním životě pomáhá rozeznávat moudrost od hlouposti.
Oblíbená hudba: Antonín Dvořák - předností jeho hudby je, že umí rozdávat pohodu, radost a životní harmonii.
Oblíbený sport: Horská turistika - v létě pěšky, v zimě běžky.
Oblíbený citát: „Schopnost uvažovat o souladu a eleganci v přírodních jevech je jedním z nejuspokojivějších prožitků, kterých je člověk schopen. Když hledíme na něco většího, než je naše vědomé já, naše denní starosti se ve srovnání s tím zmenšují. Nastupuje vyrovnanost a pokoj mysli, kterých lze dosáhnout jedině stykem s něčím vznešeným.“ - Hans Selye
Poděkování: Všem kteří jsou ochotni se pozastavit a ztratit několik chvil svého života alespoň nad některou z mých fotografií.

Kontakt:
Tel.: 00 420 608 364 126
E-mail: milanhargas@email.cz
Oficiální stránka Milana Hargaše      |      www.hargas.cz      |      Milan Hargaš © 2007 - 2024